Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw

Gierzwaluwen

Boerenzwaluwen

Huiszwaluwen

Oeverzwaluwen

Bescherming

Contact

Documentatie

Nestgelegenheid

Links

Home

 

 

Adresgegevens:

zwaluwen, adviesbureau op non profit basis
Zundertseweg 84, 4707 PB Roosendaal
giro 93 07 491 te Oudenbosch
Kamer van Koophandel Breda reg.nr. 20.107.706
BTW nr.: NL 8141.19.451.B01
 
Marjos Mourmans-Leinders
Zundertseweg 84
4707 PB ROOSENDAAL
0165 – 535 810

marjosmourmans@zwaluwen.info

 

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming voor publicatie in overige media gebruikt worden.
Op alle op de site aanwezige foto's berust copyright en auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.
Overname van foto's op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht.
Wilt u foto's of informatie gebruiken voor publicatie of gebruik op uw website neem dan contact met ons op.
Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met ons.

Webdesign: Webdesign en Webhosting Midden Frankrijk.

Foto's: o.a. Raymond de Smet, Rein Hofman en Natuurdigitaal.

© Zwaluwen Adviesbureau 2010