Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw

Gierzwaluwen

Boerenzwaluwen

Huiszwaluwen

Oeverzwaluwen

Bescherming

Contact

Documentatie

Nestgelegenheid

Links

Home

 

© Foto's Oeverzwaluw:
Raymond de Smet

Nestgelegenheid voor Oeverzwaluwen

Het meeste baat heeft de oeverzwaluw bij het herstel van de natuurlijkheid van beken en rivieren. De zandige steile hellingen, die daarmee terug keren vormen hét biotoop van de oeverzwaluw.

De mens kan een ‘natuurlijke’ oeverwand aanleggen: stort een flinke berg zand/leem en maak een steile wand, stel die de zwaluwen ter beschikking. Het is van belang dat elk jaar voor de oeverzwaluwen terug keren uit Afrika de wand weer steil wordt afgestoken.

Men kan kunstwanden aanleggen op plaatsen waar al een broedplaats in de nabijheid aanwezig is of was. Als een kunstwand eenmaal in gebruik genomen is, is het belangrijk de wand goed te onderhouden.

 

Succesvolle oeverzwaluwwand te Bergen op Zoom: